Home Tags თარჯიმანთა ბიურო

Tag: თარჯიმანთა ბიურო

переводчик – (+995) 577 546 577

переводчик Тбилиси - Услуги профессиональных переводчиков в Грузии, город Тбилиси. Бюро переводов «We Translate», мы осуществляем все виды устного и письменного перевода, а также...

თარჯიმანთა ასოციაცია თარჯიმნების რეგულირებას ითხოვს

საქართველოს თარჯიმანთა საერთაშორისო ასოციაცია პარლამენტს საკანონმდებლო წინადადებით მიმართავს და სფეროს რეგილირებას ითხოვს. კერძოდ, საკანონმდებლო წინადადება გულისხმობს საქართველოში მოღვაწე თარჯიმნების აღრიცხვასა და ერთიან ორგანიზაციაში თავმოყრას,...